postupová zkouška pro žáky, kteří měli v pololetí 3 z hudební nauky nebo mají zameškáno nadpoloviční většinu hodin bude 7.6. od 16.30 do 17.15 v učebně HN.

Látka ke zkoušce:
1.ročník
 • čtení a psaní not v houslovém klíči
 • stupnice durové do 4 křížků  béček
 • doplňování taktů čtvrťových a osminových
3.ročník
 • čtení a psaní not v houslovém a basovém klíči
 • intervaly základní
 • značky v notách
 • durové stupnice do 7 křížků a béček 
 • mollové stupnice do 4 křížků a béček
 • komorní soubory a orchestry
4.ročník
 • zápis a čtení not v houslovém a basovém klíči
 • intervaly základní a odvozené
 • D7, stupnice durové a mollové
 • dějiny hudby (do klasicismu)
5.ročník
 • zápis a čtení not v houslovém a basovém klíči
 • intervaly základní a odvozené
 • D7 a obraty, stupnice durové a mollové
 • dějiny hudby (do klasicismu)

 

!!!z důvodu akcí školy a postupových a přijímacích zkoušek odpadají hodiny nauky:!!!

Český Brod: 31.5., 5.6., 7.6. a 12.6.

Úvaly(pouze úterní skupina): 30.5., 6.6. a 13.6.