Domácí úkoly 16. - 20.3.

17.03.2020 10:33

SOUBOR NARUBY

Imaginární kamarád. Na základě rozebíraných úhlů pohledu na téma "imaginární kamarád" vytvořit 5ti bodovou osu příběhu tak, jak by byl vystaven pro inscenování/dramatizaci. Jako pomocníka můžete použít stavbu klasického dramatu: expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa/konkluze. = Úvod do děje, první zapletení příběhu, vrchol, rozplétání, závěr/řešení.

 

HE&HE

Na základě témat, kterým jsme se věnovali pro vytvoření nové inscenace, vytvořit 5ti bodovou dějovou linii, která odpovídá výstavbě klasického dramatu a mohla by být použita jako základ pro psaní scénáře. Byla bych také ráda, kdybyste se podívali na inscenaci Up&Down Cirku La Putyka, kterou bude živě přenášet divadlo Jatka 78 na jejich youtub a facebooku ve středu od 20:00.

https://youtu.be/4GKc3ZzFZEQ 

 

SOUBOR DNESKA NEHRAJEM

Vymyslete etudu s předmětem do 1 minuty. Můžete ji natočit a poslat nebo ji zkuste zaznamenat jako scénář.

 

SOUBOR ČAS NA SVAČINKU

Naši právě zkoušenou inscenaci Boříkoviny nakreslete jako komiks. Vyberte ty nejdůležitější situace, které v příběhu nastanou. Zkuste udělat alespoň 5 okének, nejvíce však 7. Hotový komiks můžete vyfotit (nebo oskenovat) a poslat emailem.

 

SOUBOR LOSOSÁCI

Natočte reportáž, která bude použita v naší rozpracované inscenaci. Reportáž by zachytit pozitivní věci, které se v současnosti dějí. (Ale nikdo jim na zakladě vzniklé paniky nevěnuje pozornost.) Byla bych také ráda, kdybyste se podívala na stream inscenace Up&Down Cirku La Putyka, který poběží ve středu na youtube nebo facebooku divadla Jatka78.  https://youtu.be/4GKc3ZzFZEQ 

 

PŘEDNESY PONDĚLNÍ A ÚTERNÍ

 Napsat povídku nebo báseň na téma "Věci, kterých si teď nevšímáme".

Pro ty, kteří pracují na dialogu (Olča&Kája; Petra&Nela): Jak se dorozumívají postavy z vašeho příběhu v době, kdy nesmí vycházet ven mezi lidi, a chtějí si říci něco důležitého? Formu záznamu použijte dle časového zasazení děje. Snažte se dodržet i tématické ladění předlohy. Výsledek mi pošlete.

 

PŘEDNES STŘEDA 1 

Pro ty, kteří pracují na dialogu: Jak se dorozumívají postavy z vašeho příběhu v době, kdy nesmí vycházet ven mezi lidi, a chtějí si říci něco důležitého? Formu záznamu použijte dle časového zasazení děje. Snažte se dodržet i tématické ladění předlohy. Výsledek mi pošlete. Lukáš má za úkol vyrobit loutku mamuta z jakéhokoliv materiálu.

 

Lukáš má za úkol vyrobit loutku mamuta z jakéhokoliv materiálu.

PŘEDNES STŘEDA 2

Pro ty, kteří pracují na dialogu: Jak se dorozumívají postavy z vašeho příběhu v době, kdy nesmí vycházet ven mezi lidi, a chtějí si říci něco důležitého? Formu záznamu použijte dle časového zasazení děje. Snažte se dodržet i tématické ladění předlohy. Výsledek mi pošlete. 

A&K - vymyslete, kdo jsou postavy vašeho dialogu. Jsou to typy zobrazující nějakou lidskou vlastnost? Typové herectví hodně využívala například comedia dell´arte. V každé hře byl například chytrý a hloupý sluha, lakomý pán, zamilovaný pár atd. Pro všechny byl nějaký soubor typických vlastností. Je to i případ vašeho "moučného dialogu"? Nebo snad dialog postavy nemá? Sepiště mi to jako úvahu.

Ronja: Napiš krátkou scifi povídku na aktuální téma. Až ji pošleš, uděláme si rozbor.