Informace - zahájení školního roku

28.08.2020 16:54

Zahájení školního roku jednotlivých učitelů

Účast všech žáků nutná, domluva rozvrhu!!!

Na zahajovací schůzce, předloží žáci:

zdravotní potvrzení (HO – dechové nástroje + tanečníci-nováčci) za I. pololetí roku 2020/ 2021!!!!!

Hudební obor

Zahajovací schůzka pro rodiče nově přijatých žáků - informace o studiu

2. 9. Český Brod – Kollárova 1016 – divadlo, sál od 17.00 h.

Žáci začínají své studium dle školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Součástí studia jsou předměty individuální, teoretické a praktické, které jsou pro každého z žáků povinné. Pro všechny žáky od PHV až 2. roč. I. stup. sborový zpěv, od 6 let hudební nauka (značeno PHV nebo HN), pro hrající žáky ještě výuka hry na nástroj ve skupině. Výuka probíhá 1- 3x v týdnu v odpoledních hodinách.

Hudební nauka (hudební teorie a sborový zpěv) – nehrající žáci hudebního oboru studující přípravnou hudební výchovu (studijní plán PHV b) v praktické a teoretické části (děti 5- leté pouze v praktické části sborový zpěv) nastupují ke studiu dle rozpisu skupin PHV, součástí výuky hudební teorie je pro žáky PHV, 1., 2. roč. /I. stupně povinný sborový zpěv – viz rozpis skupin bude zveřejněn na koci měsíce srpna. Pro výuku teoretické části PHV a HN si budou děti kupovat pracovní sešity, nákup s množstevní slevou zajistí škola a proti částce vydá učitel HN.

 

Český Brod  - uč. Pohnánová - výuku hudební nauky zahajujeme v týdnu od 7. 9. dle rozvrhu v budově Kollárova 419. S rozpisem skupin vás seznámí učitel hlavního oboru na zahajovací schůzce. Sborový zpěv PHV a dál v budově Kollárova 1016 – Divadlo J. K. Tyla od 11. 9., do budov není volný vstup, žáci čekají před budovou a jsou přebíráni učitelem předmětu

Sborový zpěv – uč. Tomáš Charvát – výuka probíhá vždy v pátek, zahajujeme 11. 9. od 13.00 h. v budově Kollárova 1016, PHV od 13.00 – 13.45, 1. a 2. roč. 14.00 -14.45, koncertní části sboru jako každý rok, viz žákovská knížka

 

Úvaly – uč. Jan Kašpar, PHV, HN a sborový zpěv, zahájení výuky v týdnu od 7. 9., výuka probíhá v č. p. 65 – Riegerova ul.. S rozpisem skupin vás seznámí učitel hlavního oboru na zahajovací schůzce.

 

Hrající žáci budou seznámeni s rozvrhem individuální výuky na zahajovací schůzce učitelem hlavního oboru – viz rozpis zahajovací schůzky jednotlivých učitelů. Prosím dostavte se na čas, je potřeba domluvit, kdy vaše dítě bude chodit na hodinu hry na nástroj. Upozorňuji, že každý z učitelů učí jiné dny a je potřeba se tedy přizpůsobit jeho rozvrhu! Nové děti hrající na dechový nástroj a tanečníci doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte hrát na dechový nástroj, nebo o způsobilosti studovat taneční obor v ZUŠ, bez potvrzení nebude zahájeno vzdělávání!! Jméno vašeho vyučujícího hry na nástroj je uvedeno na dokladu k platbě úplaty za vzdělávání.

 

V případě nejasností nás kontaktujte – vyučující pomocí žákovské knížky,

                charvat@zusceskybrod.cz ,  321622170

 

Rozpis zahajovacích schůzek a domluv rozvrhu