Mimořádné opatření

04.10.2020 19:08

Milí rodiče, milí žáci

z důvodu Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 je s účinností od 5. října do 18. října platné mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající mimo jiné v omezení provozu základních uměleckých škol, tedy v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

  Z důvodu výše uvedeného budou budovy školy uzavřeny prezenční výuce, naše škola přechází na výuku distančním způsobem. O formě a průběhu výuky vás budou informovat jednotliví učitelé. Hlavním komunikačním nástrojem je databáze školy Klasifikace, pro vás ve formě žákovské knížky.

  Ač je tato situace komplikací pro naší práci, věřím, že se při oboustranné spolupráci vše bude zdárně dařit zvládnout.

O dalším vývoji a postupu vás budu informovat.

Přeji pevné zdraví, optimismus a krásné Babí léto

S úctou

Tomáš Charvát

ředitel školy