Opatření - nošení roušek od 18.9.

18.09.2020 08:28
s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání, k dispozici ZDE; podle tohoto opatření například platí, že vnitřní akce nad 10 osob (mimo výstavy, trhy, veletrhy a jim podobné akce) se mohou konat za předpokladu, že každý účastník akce má určeno místo k sezení (bod 2 mimořádného opatření).
 V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020 vydává opatření a změny v provozu školy.

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí pro základní umělecké školy (s výjimkami uvedenými dále), že se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik - taneční obor, zpěv, hra na dechové nástroje v čase výkonu).