Otevíráme znovu výuku

15.09.2020 15:31

Ve středu 16.9., po karanteně, znovu otevíráme prezenční výuku všech oborů.

Jednotliví učitelé budou ještě dnes kontaktovat rodiče našich žáků s pokyny k výuce.

Pro přehlednost: nevyučují paní učitelky Charvátová a Petrásková, dále distančně, až do odvolání učí učitelé Blanka Svobodová, Jana Kolomá a Richard Hora.

Tento týden odpadá výuka pěveckých sborů v Českém Brodě. Vzhledem k virové situaci, budeme sborový zpěv realizovatt spíše jako intonační a rytmickou výuku.

 

Hygienická opatřenío

Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit reušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety. Roušky se nosit emusí tedy například v učebnách, ale kdo chce, nosit jí může a nebude asi sám. 

 Žáka bez roušky nevpustíme do budovy k výuce! Stejně tak do školy nesmí vstoupit žák s příznaky nemoci.

Každý žák si u vupu dezinfikuje ruce - umytím, dezinfekcí.  Prosíme rodiče, aby jejich děti chodily do výuky na čas a netrávily před školou více času, než je nezbytně nutné. 

 

Počítejte prosím s rychlými přechody z prezenční výuky na distanční a zpět. Hlavním komunikační prostředkem je Žákovská knížka, tam si prvně zjišťujte informace. Kdo máte technické potíže s aplikací, volejte ředitele, vyřešíme problém společně. 

Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek). Dle informace KHS, pokud budou nosit roušku zaměstnanci ve společných prostorách jako ...např. kabinet, kuchyňka a dojde k zavlečení Covidu a oba trasovaní měli v době kontaktu na sobě roušku!!! nebudou muset do karantény (je to novinka, ale i ta muže doznat změn), jen upozorňuji, že nejde o formalitu.
 
Informujte rodiče o povinnosti nošení roušek žáky v společných prostorách školy, bez roušky nesmíte dítě do budovy vpustit!!! Dodržujte to do důsledku, improvizace zde není na místě, naopak by to byl projev hlouposti!!!
Stejně tak do školy nesmí vstoupit žák s příznaky nemoci, instrukce jste dostali na poradě.
Každý žák si u vstupu dezinfikuje ruce - umytím, dezinfekcí. Dbejte toho, aby se vaši žáci ve společných prostorách nestřetávaly. Apelujte na rodiče, aby jejich děti chodily na čas a netrávily před školou více času, než je nezbytné.