Pololetní klasifikace

31.01.2023 16:01

Klasifikace za I. pololetí je k nahlédnutí v žákovské knížce.