Termíny zahajovacích schůzek jednotlivých tříd a učitelů

01.09.2014 08:43

Zahájení školního roku 2014 - 2015 jednotlivých učitelů

 

Účast všech žáků nutná, domluva rozvrhu!!!

Na zahajovací schůzce, předloží žáci potvrzení o zaplacení úplaty za I. pololetí roku 2014/ 2015 !!!!!

 

 a zdravotní potvrzení (nově přijatí žáci tanečního oboru a žáci hrající na dechový nástroj)

 

Výtvarný obor - J. Makovcová, Z. Charvátová, L. Ulíková 2. 9. od 15.00 – 17.00, Kollárova 419

- rozvrhy budou zveřejněny v posledním týdnu prázdnin na webu školy

Další informace naleznete na webu školy- Informace – Dokumenty – Školní vzdělávací plán

 

Taneční obor – E. Petrásková, A. Gordeeva  2. 9. 14.00 – 16.00, Kollárova 419, sál                        

- rozvrhy budou zveřejněny v posledním týdnu prázdnin na webu školy

Nově přijaté děti studující taneční obor, doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu tanečního oboru. Bez tohoto potvrzení nemohou děti zahájit studium.

Další informace naleznete na webu školy- Informace – Dokumenty – Školní vzdělávací plán

 

LDO – D. Králová 1. 9. od 14.00 – 15.00, divadlo, sál, Kollárova 1016, Č. B.

                           4. 9. od 14.00 – 16.00 – Úvaly

- rozvrhy budou zveřejněny v posledním týdnu prázdnin na webu školy

Další informace naleznete na webu školy- Informace – Dokumenty – Školní vzdělávací plán

 

Hudební obor

Zahajovací schůzka nově přijatých žáků a jejich rodičů - informace o studiu pro rodiče

1. 9. Český Brod – Kollárova 1016 – divadlo, sál od 15.00 h.

4. 9. Úvaly – Riegerova č.p. 65, přízemí (nově zrekonstruovaný dům volnočasových aktivit)  – 15.00 h.

 

Žáci přípravného a 1-3. ročníku začínají své studium dle školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Součástí studia jsou předměty individuální, teoretické a praktické, které jsou pro každého z žáků povinné. Pro všechny žáky sborový zpěv, od 6 let hudební nauka (značeno PHV nebo HN), pro hrající žáky ještě výuka hry na nástroj ve skupině. Výuka probíhá 1- 3x v týdnu v odpoledních hodinách. Další informace naleznete na webu školy- Informace – Dokumenty – Školní vzdělávací plán

 

Hudební nauka (hudební teorie a sborový zpěv) – nehrající žáci hudebního oboru studující přípravnou hudební výchovu v praktické a teoretické části (děti 5- leté pouze v praktické části sborový zpěv) nastupují ke studiu dle rozpisu skupin PHV, součástí výuky hudební teorie je pro žáky PHV, 1., 2. roč. /I. stupně povinný sborový zpěv – viz rozpis skupin bude zveřejněn na koci měsíce srpna. Pro výuku teoretické části PHV a HN si budou děti kupovat pracovní sešity, nákup s množstevní slevou zajistí škola a proti částce vydá učitel HN.

 

Český Brod  - uč. Drašarová, Charvát  - výuku hudební nauky zahajujeme od 8. 9. dle rozvrhů v budově Český Brod, Kollárova 419, pro Úvaly bude místo upřesněno. Rozpis skupin bude zveřejněn v posledním týdnu srpna na webu školy. Sborový zpěv PHV a dál v budově Kollárova 1016 – Divadlo J. K. Tyla, do budov není volný vstup, žáci čekají před budovou a jsou přebíráni učitelem předmětu.

 

Úvaly – uč. Veronika Landkamerová, PHV, HN a sborový zpěv, zahájení výuky od druhého týdne září výuka bude probíhat v náhradních prostorách, místo výuky bude upřesněno. Rozpis skupin bude zveřejněn v posledním týdnu srpna na webu školy.

 

Sborový zpěv – uč. Tomáš Charvát – výuka probíhá vždy v pátek, zahajujeme 5. 9. od 13.00 h. v budově Kollárova 1016, zařazení do jednotlivých skupin viz rozpis na webu školy - PHV od 13.00 – 13.45, 1. a 2. roč. 13.50 -15.00, od 15.00-17.00 koncertní přípravka

 

Hrající žáci a jejich zákonní zástupci budou seznámeni s rozvrhem individuální výuky na zahajovací schůzce učitelem hlavního oboru – viz rozpis zahajovací schůzky jednotlivých učitelů. Prosím dostavte se na čas, je potřeba domluvit, kdy vaše dítě bude chodit na hodinu hry na nástroj. Upozorňuji, že každý z učitelů učí jiné dny a je potřeba se tedy přizpůsobit jeho rozvrhu! Děti nově přijaté, hrající na dechový nástroj doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte hrát na dechový nástroj!! Jméno vašeho vyučujícího hry na nástroj je uvedeno na dokladu k platbě úplaty za vzdělávání. Platbu úplaty prosím uhraďte nejpozději do termínu splatnosti 15. 8.. Pokud úhrada nebude provedena do tohoto termínu, počítáme s tím, že o studium nemáte zájem a budete nahrazeni žákem, který má o studium opravdový zájem. Pokud nechcete k výuce nastoupit, prosíme, sdělte nám tuto skutečnost na email zus-c.brod@quick.cz a zašlete poštou žádost o ukončení studia dle vyhlášky o uměleckém vzdělávání.

Další informace naleznete na webu školy- Informace – Dokumenty – Školní vzdělávací plán

 

klavír - L. Hoskovcová  -  2. 9. od 13.00– divadlo, spodní klavírní třída

             J.  Kolomá – 3. 9. - 17.00 h. – divadlo horní třída

             M. Přibylová – 2. 9. – 16.00 h., divadlo, horní třída

             V. Landkamerová – 4. 9. – 16.30 h., Úvaly

 

smyčcové nástroje – M. Kabíčková  2. 9. od 14.00 – 16.00 h., hl. budova, houslová třída

                                   M. Sasková 2. 9. od 14.00 – 16.00 h., Úvaly, Riegerova 897

                                   J. Čmugr –  2. 9. od 14.00 h., šatna TO

 

 dechové nástroje – K. Drašarová  2. 9. od 15.00 h., hl. budova ,HN - POZOR ZMĚNA!!!

                                  P. Venkrbec  - 1. 9. od 14.00 h., hl. budova

                                  M. Novák – 1. 9. od 12.30 h., hl. budova

                                  R. Hora – 4. 9. od 14.00, Úvaly, Riegerova 897

 

kytara – V. Haláček  3. 9. od 14.00 h., Č.B.,houslová třída Kollárova 419, Č.B.

                                   4. 9. od 14.00 h., Úvaly, Riegerova 897

                R. Rovina  2. 9. 15.00 h., divadlo

                M. Havlíček – 3. 9. od 16.30, hl. budova

 

bicí – A. Ševeček – 2. 9. 15.00 h., Úvaly, Riegerova 897

 

zpěv - B. Svobodová 3. 9. od 15.00 h., divadlo

  

sborový zpěv -  T. Charvát - Český Brod: rozpis na webu školy,

                            - nejmenší děti  PHV 5. 9. od 13.00 – 13.45 h., divadlo

                               1. a 2. ročník od 14.00 – 14.50 h. - divadlo

                            - koncertní přípravka 6. 9. od 15.00 – 17.00 h., divadlo

                           

Web školy: www.zusceskybrod.cz

V případě nejasností nás kontaktujte – zus-c.brod@quick.cz, 321622170, 602270065