Úplata za vzdělávání

27.01.2021 11:30

Mílí rodiče a žáci,

upozorňuji, že se blíží termín splatnosti úplaty za vzdělávání pro II. pololetí školního rok k 1.2.. Podklady a informace k platbě jsme vám zaslali do vašeho emailu a do žákovské knížky. Pokud termín splatnosti z jakéhokoliv důvodu nestíháte, pošlete mi prosím nejpozději do 1.2. na email charvat@zusceskybrod.cz, jen v textu, žádost s uvedeným předpokládaným datem úhrady. Pokud jste se rozhodli studium ukončit, je nutné nejpozději do 1.2. zaslat žádost o ukončení studia, bez této žádosti žák zůstává žákem školy.


Několik poznámek k tématu úplata.
Suma, kterou ZUŠ vybírá je takzvaná úplata za vzdělávání, tak stanoví jeden z hlavních zákonných předpisů. Jedná se o vyhlášku o uměleckém vzdělávání. „Školné“ škola nevybírá, tedy částku určenou na výuku žáků, tu hradí stát (zjednodušeně řečeno na žáka cca ročně 24000 Kč). Úplata, kterou vybíráme není určena na vzdělávání je určena na neinvestiční výdaje – provoz, nájem, opravy a údržbu majetku, revize, pojistky, dopravu, vybavení školy, energie, ….atd., v podstatě veškeré mandatorní výdaje, chápáno nikoliv ve vztahu škola, žák, zákonný zástupce. Toliko k vysvětlení pojmů úplata a „školné“ a osvětlení, proč není možné vztahovat výši úplaty k počtu hodin v rozvrhu.
      Výši úplaty za žáka jako ředitel stanovuji dle vyhlášky dle ekonomických parametrů ze stavu v předcházejícím kalendářním roce, a proto nemohu výši úplaty ovlivnit v roce probíhajícím. S ohledem na platné předpisy tak nemohu jako ředitel v průběhu školního roku zvyšovat nebo snižovat výši úplaty hrazenou zákonnými zástupci.
Citovaná vyhláška rigidně stanovuje provádění paragrafu Školského zákona a nemá žádné ustanovení, které by mi umožnilo jiného stanovení způsobu úplaty. Stejně tak nemám možnost poskytnout jakoukoliv slevu z úplaty, až na jedinou výjimku vyhlášky v případě závažných zdravotních potíží žáka.
 

Děkujeme vám za spolupráci v této náročné době, moc se těšíme na prezenční výuku a školu plnou žáků

Přeji dobrou náladu a plno sil

Tomáš Charvát

ředitel školy