Vydání vysvědčení za I. pololetí

25.01.2021 09:10

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Klasifikace za I. pololetí je k nahlédnutí v žákovské knížce. Klasifikaci, vysvědčení obdrží žáci I. a II. stupně. 

Žáci přípravných ročníků nejsou z charakteru stupně klasifikováni. Na konci II. pololetí obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku.

 

Tomáš Charvát

ředitel školy