Výsledky talentových přijímacích zkoušek

08.07.2022 10:59

Výsledek talentových zkoušek je uveden v odkazu emailu, který vám byl zaslán po odeslání přihlášky ke zkouškám.

Níže uvádíme v odkazech po jednotlivých oborech seznam úspěšných uchazečů o studium.

Pokud byl uchazeč přijat ke studiu, obdržel zákonný zástupce na registrovaný email přihlašovací údaje do žákovské knížky a údaje k platbě za vzdělávání.

Údaje jste neobdrželi? Zkontrolujte si prosím spam koš a případně si adresu zařaďte mezi důvěryhodné odesílatele. Platba úplaty má nastavenou splatnost do 15.8., pak jsme schopni pracovat na rozvrzích. V příloze je uveden rozpis zahajovacích schůzek jednotlivých učitelů. Žákovské knížky pro nové žáky budou zprovozněny ke konci měsíce srpna.

 Pokud jste u talentových zkoušek neuspěli, je nám to moc líto, ale důvodem je omezená kapacita školy.

Prosíme nezanevřete na nás a přijďte ke zkouškám třeba v pololetí, nebo opět na konci školního roku.

Pokud někdo z přijatých uchazečů, nebo stávajících žáků neuhradí úplatu v určeném termínů, budeme vědět že o studium u nás nemá zájem a bude mu studium ukončeno a uvolní tak místo čekateli, kterému budeme volat.

 

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně dramatický obor

Rozpis organizačních schůzek jednotlivých učitelů