Zahájení školního roku jednotlivých učitelů

29.08.2018 14:52

 

Zahájení školního roku jednotlivých učitelů

 

Účast všech žáků nutná, domluva rozvrhu!!!

Na zahajovací schůzce, předloží žáci

zdravotní potvrzení (HO – dechové nástroje + tanečníci-nováčci) za I. pololetí roku 2018/ 2019!!!!!

 

 

Hudební obor

Zahajovací schůzka nově přijatých žáků - informace o studiu pro rodiče

3. 9. Český Brod – Kollárova 1016 – divadlo, sál od 15.00 h.

4. 9. Riegerova č. 65, Úvaly – v učebně hudební nauky, Úvaly – 15.00 h.

 

Žáci začínají své studium dle školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Součástí studia jsou předměty individuální, teoretické a praktické, které jsou pro každého z žáků povinné. Pro všechny žáky od PHV až 2. roč. I. stup. sborový zpěv, od 6 let hudební nauka (značeno PHV nebo HN), pro hrající žáky ještě výuka hry na nástroj ve skupině. Výuka probíhá 1- 3x v týdnu v odpoledních hodinách.

 

Hudební nauka (hudební teorie a sborový zpěv) – nehrající žáci hudebního oboru studující přípravnou hudební výchovu (studijní plán PHV b) v praktické a teoretické části (děti 5- leté pouze v praktické části sborový zpěv) nastupují ke studiu dle rozpisu skupin PHV, součástí výuky hudební teorie je pro žáky PHV, 1., 2. roč. /I. stupně povinný sborový zpěv – viz rozpis skupin bude zveřejněn na koci měsíce srpna. Pro výuku teoretické části PHV a HN si budou děti kupovat pracovní sešity, nákup s množstevní slevou zajistí škola a proti částce vydá učitel HN.

 

Český Brod  - uč. Drašarová - výuku hudební nauky zahajujeme v týdnu od 10. 9. dle rozvrhu v budově Kollárova 419. S rozpisem skupin vás seznámí učitel hlavního oboru na zahajovací schůzce. Sborový zpěv PHV a dál v budově Kollárova 1016 – Divadlo J. K. Tyla od 14. 9., do budov není volný vstup, žáci čekají před budovou a jsou přebíráni učitelem předmětu

 

Sborový zpěv – uč. Tomáš Charvát – výuka probíhá vždy v pátek, zahajujeme 14. 9. od 13.00 h. v budově Kollárova 1016, PHV od 13.00 – 13.45, 1. a 2. roč. 13.50 -14.50, koncertní části sboru jako každý rok

 

Úvaly – uč. Jan Kašpar, PHV, HN a sborový zpěv, zahájení výuky v týdnu od 10. 9., výuka probíhá v č. p. 65 – Riegerova ul.. S rozpisem skupin vás seznámí učitel hlavního oboru na zahajovací schůzce.

 

Hrající žáci budou seznámeni s rozvrhem individuální výuky na zahajovací schůzce učitelem hlavního oboru – viz rozpis zahajovací schůzky jednotlivých učitelů. Prosím dostavte se na čas, je potřeba domluvit, kdy vaše dítě bude chodit na hodinu hry na nástroj. Upozorňuji, že každý z učitelů učí jiné dny a je potřeba se tedy přizpůsobit jeho rozvrhu! Nové děti hrající na dechový nástroj a tanečníci doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte hrát na dechový nástroj, bez potvrzení nebude zahájeno vzdělávání!! Jméno vašeho vyučujícího hry na nástroj je uvedeno na dokladu k platbě úplaty za vzdělávání. Platbu úplaty prosím uhraďte nejpozději do termínu splatnosti 15. 8.. Pokud úhrada nebude provedena do tohoto termínu počítáme s tím, že o studium nemáte zájem a budete nahrazeni žákem, který nebyl přijat z kapacitních důvodů. Pokud nechcete k výuce nastoupit, sdělte nám tuto skutečnost na email zus-c.brod@quick.cz.

 

klavír - L. Hoskovcová  -  4. 9. od 13.00 – 16.00 h. – divadlo, spodní třída, Kollárova 1016

             J. Kolomá – 6. 9. - 17.00 h. – divadlo sál, pro ČB i Úvaly, Kollárova 1016

             M. Přibylová – 4. 9. – 13.00 – 16.00 h., divadlo, horní třída, Kollárova 1016

             A. M. Mojzešová  – 4. 9. – 16.00 h., Úvaly

 

smyčcové nástroje – M. Kabíčková  4. 9. od 15.00 – 17.00 h., hl. budova, houslová třída, Kollárova 419

                                   M. Sasková 6. 9. od 15.00 – 17.00 h., Úvaly, Riegerova

                                   J. Čmugr – 6. 9. od 16.00 h., budova Kollárova 419

 

 

 dechové nástroje – K. Drašarová  6. 9. od 15.00 h., hl. budova ,HN

                                  Marek Buble  - 4. 9. od 14.00-16.00 h., hl. budova ČB                 

                                  M. Novák – 6. 9. od 14.00-17.00 h., hl. budova

                                  R. Hora – 7. 9. od 15.00 h., Úvaly

 

kytara – V. Haláček  5. 9. od 17.00 h., Č.B.,houslová třída Kollárova 419,

                                   6. 9. od 17.00 h., Úvaly, Riegerova

                Jan Kašpar   7. 9. od 15.00 h., divadlo

                M. Havlíček – 6. 9. od 16.00 h., učebna sokolovna

 

bicí – Vítězslav Patočka – 4. 9. 16.00 h., budova Riegerova č. 65, Úvaly

 

zpěv - B. Svobodová 6. 9. od 16.00 – 17.00 h., divadlo č. 3

  

sborový zpěv -  T. Charvát - Český Brod:

                            - nejmenší děti  PHV výuka od 14. 9. od 13.00 – 13.45 h.- divadlo,

                               1. a 2. ročník od 14.00 – 14.50 h. - divadlo

                            - koncertní sbor Čt 18.00 – 20.00 h.

 

Taneční obor -  4.9. od 14.00 - 16.00, taneční sál, Kollárova 419

 Výtvarný obor - 4.9. od 14.00 - 16.00, Kollárova 419

 LDO - 4.9. od 15.30 - 16.15 Úvaly, 5.9. od 15.00 - 16.00 Český Brod

                          

                           

V případě nejasností nás kontaktujte – zus-c.brod@quick.cz, 321622170, 602270065