Zahajovací schůzky

10.07.2017 10:51

Zahájení školního roku jednotlivých učitelů

2017/ 2018

Účast všech žáků nutná, domluva rozvrhu!!!

Na zahajovací schůzce, předloží žáci potvrzení o zaplacení školného za I. pololetí roku 2017/ 2018

a zdravotní potvrzení (TO, HO)!!!!!

 

Výtvarný obor - J. Makovcová, Z. Charvátová, L. Ulíková 5. 9. od 14.00 - 16.00 h., Kollárova 419, č. 4 a 6

- rozvrhy budou zveřejněny v posledním týdnu prázdnin na webu školy

 

Taneční obor –E. Petrásková, A. Gordeeva 5. 9. 14.00 – 16.00, hl. budova, sál                         

- rozvrhy budou zveřejněny v posledním týdnu prázdnin na webu školy

Děti studující taneční obor doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu tanečního oboru. Bez tohoto potvrzení nemohou děti zahájit studium.

 

LDO – D. Králová 6. 9. od 15.00 h, divadlo, sál, Kollárova 1016, Č. B.

                               7. 9. od 15.00 – 16.00 – Riegerova č. 65, Úvaly

- rozvrhy budou zveřejněny v posledním týdnu prázdnin na webu školy

 

Hudební obor

Zahajovací schůzka nově přijatých žáků - informace o studiu pro rodiče

5. 9. Český Brod – Kollárova 1016 – divadlo, sál od 15.00 h.

6. 9. Riegerova č. 65, Úvaly – v učebně hudební nauky, Úvaly – 15.00 h.

 

Žáci přípravného až 6. ročníku začínají své studium dle školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Součástí studia jsou předměty individuální, teoretické a praktické, které jsou pro každého z žáků povinné. Pro všechny žáky od PHV až 2. roč. I. stup. sborový zpěv, od 6 let hudební nauka (značeno PHV nebo HN), pro hrající žáky ještě výuka hry na nástroj ve skupině. Výuka probíhá 1- 3x v týdnu v odpoledních hodinách.

 

Hudební nauka (hudební teorie a sborový zpěv) – nehrající žáci hudebního oboru studující přípravnou hudební výchovu v praktické a teoretické části (děti 5- leté pouze v praktické části sborový zpěv) nastupují ke studiu dle rozpisu skupin PHV, součástí výuky hudební teorie je pro žáky PHV, 1., 2. roč. /I. stupně povinný sborový zpěv – viz rozpis skupin bude zveřejněn na koci měsíce srpna. Pro výuku teoretické části PHV a HN si budou děti kupovat pracovní sešity, nákup zajistí škola a proti částce vydá učitel HN.

 

Český Brod  - uč. Drašarová - výuku hudební nauky zahajujeme od 11. 9. dle rozvrhu v budově Kollárova 419. Rozpis skupin bude zveřejněn v posledním týdnu srpna na webu školy. Sborový zpěv PHV a dál v budově Kollárova 1016 – Divadlo J. K. Tyla od 15. 9., do budov není volný vstup, žáci čekají před budovou a jsou přebíráni učitelem předmětu

 

Sborový zpěv – uč. Tomáš Charvát – výuka probíhá vždy v pátek, zahajujeme 15. 9. od 13.00 h. v budově Kollárova 1016, PHV od 13.00 – 13.45, 1. a 2. roč. 13.50 -14.50, koncertní části sboru jako každý rok

 

Úvaly – PHV, HN a sborový zpěv, zahájení výuky od druhého týdnu září, výuka probíhá v č. p. 65 – Riegerova ul.. Rozpis skupin bude zveřejněn v posledním týdnu srpna na webu školy.

Hrající žáci budou seznámeni s rozvrhem individuální výuky na zahajovací schůzce učitelem hlavního oboru – viz rozpis zahajovací schůzky jednotlivých učitelů. Prosím dostavte se na čas, je potřeba domluvit, kdy vaše dítě bude chodit na hodinu hry na nástroj. Upozorňuji, že každý z učitelů učí jiné dny a je potřeba se tedy přizpůsobit jeho rozvrhu! Děti hrající na dechový nástroj doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte hrát na dechový nástroj!! Jméno vašeho vyučujícího hry na nástroj je uvedeno na dokladu k platbě úplaty za vzdělávání. Platbu úplaty prosím uhraďte nejpozději do termínu splatnosti 15. 8.. Pokud úhrada nebude provedena do tohoto termínu, počítáme s tím, že o studium nemáte zájem a budete nahrazeni žákem, který má o studium opravdový zájem. Pokud nechcete k výuce nastoupit, sdělte nám prosím tuto skutečnost na email zus-c.brod@quick.cz.

 

klavír - L. Hoskovcová  -  5. 9. od 14.00 – 16.00 h. – divadlo, spodní třída

             J. Kolomá – 5. 9. - 17.00 h. – divadlo sál

             M. Přibylová – 5. 9. – 14.00 – 16.00 h., divadlo, horní třída

             Anna –Sofie Mojzešová – 6. 9. – 16.00 h., Úvaly

 

smyčcové nástroje – M. Kabíčková  5. 9. od 15.00 – 17.00 h., hl. budova, houslová třída

                                   M. Sasková 8. 9. od 15.00 – 17.00 h., Úvaly, houslová třída

                                   J. Čmugr –  7. 9. od 16.00 h., učebna

 

 

 dechové nástroje – K. Drašarová  7. 9. od 15.00 – 16.00 h., hl. budova, HN

                                  P. Venkrbec  - 5. 9. od 14.00 h., hl. budova

                                                        - 4. 9. od 14.00 h, Úvaly

                                  M. Novák – 4. 9. od 16.00 h., hl. budova

                                  R. Hora – 7. 9. od 14.00 – 16.00 h., Úvaly

 

kytara – V. Haláček  7. 9. od 17.00 h., Č. B., houslová třída Kollárova 419, Č. B.

                                   8. 9. od 17.00 h., Úvaly

                J. Kašpar    5. 9. 17.00 h., divadlo

                M. Havlíček – 7. 9. od 17.00 h., sokolovna

 

bicí – A. Ševeček – 5. 9. 15.00 – 17.00 h., budova, Úvaly

 

zpěv - B. Svobodová 6. 9. od 15.00 h., divadlo č. 3

  

sborový zpěv -  T. Charvát - Český Brod:

                            - nejmenší děti  PHV 15. 9. od 13.00 – 13.45 h.- divadlo,

                               1. a 2. ročník od 14.00 – 14.50 h. - divadlo

                            - koncertní sbor Út 16.00 – 17.50, Čt 18.00 – 20.00 h.

                               

                           

V případě nejasností nás kontaktujte – zus-c.brod@quick.cz, 3216221