Odkládací plocha

Zaměření školy:

Podporujeme talentované žáky, kteří jsou ochotni soustavné práce na svém uměleckém rozvoji.   Směřujeme individuální vzdělávání ke kolektivní výuce: sbor, soubor, komorní hra, vytváříme podmínky pro žáky, kteří se svému uměleckému oboru budou věnovat neprofesionálně jako kvalitně poučení laici po celý zbytek života. Vytváříme podmínky pro žáky, kteří chtějí ve svém studiu pokračovat na vyšších stupních vzdělávání uměleckého a pedagogického zaměření. Podporujeme kooperaci jednotlivých uměleckých oborů, snažíme se o kulturní garanci v regionu, prosazujeme moderní metody vzdělávání. Klademe důraz na reprezentaci školy před širší veřejností (koncerty, výstavy, představení, vystoupení, CD, DVD, vlastní umělecká činnost pedagogů, účast na soutěžích, přehlídkách, festivalech).
 

Vize školy:
Chceme vytvořit vstřícné zázemí, které podporuje celkový růst osobnosti každého jedince účastněného ve výchovně – vzdělávacím procesu.