Animované filmy

Práce žáků výtvarného oboru školy, vytvořené v průběhu výtvarné animované dílny v roce 2012.