Dokumenty

Školský zákon - odkaz na stránky MŠMThttps://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Vyhláška č.71/ 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání -
Školní řád -
Školní vzdělávací program -
Žádost o ukončení studia -

Lékařské potvrzení pro taneční obor -

Lékařské potvrzení pro hudební obor (dechové nástroje) obor -

 

Žádost o změnu termínu splatnosti úplaty za vzdělávání -

 

 

Směrnice a smlouva k poskytnutí nástroje -