Historie školy

Posláním oborů Základních škol (dříve Lidových škol umění) je poskytovat zájemcům,  kteří mají potřebné předpoklady ke studiu uměleckých oborů, základy odborného vzdělání a vychovat z nich jedince, kteří by se později dovedli uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo dokonce umělci z povolání.

Vláda svým usnesením ze dne 21. 1960 schválila zásady postupného rozvoje tohoto typu škol. Podle tehdejšího nového školského zákona vznikly od školního roku 1961 - 62 z dosavadních Základních hudebních škol a Základních výtvarných škol Lidové školy umění, které se postupně rozšířily o další umělecké obory.Podle školského zákona byly od té doby postupně budovány v okresních městech čtyřoborové školy. Od roku 1970 se tyto školy měly zřizovat i v dalších místech, případně  jejich pobočky nebo detašované třídy.

V Českém Brodě byla zřízena pobočka Lidové školy umění v Kolíně počátkem sedmdesátých let. Z původních dvou tříd ( klavír, housle )se v průběhu několika let výuka rozšířila o další třídu s výukou klavíru, dále o třídu přípravné hudební výchovy a o třídu výtvarné výchovy.Z rozhodnutí rady ONV v Kolíně byla od 1. září 1978 v Českém Brodě zřízena samostatná Lidová škola umění (LŠU) z působností na pobočku v Kouřimi. V té době měla škola celkem 141 žáků, 7 učitelů a 3 provozní zaměstnance. Z pohledu zájmů o jednotlivé obory převažoval hudební obor. Vyučovalo se přípravné hudební výchově, hře na klavír, housle, kytaru, akordeon a zobcovou flétnu. Výtvarný obor měl v té době tři oddělení přípravné výtvarné výchovy. Škola sídlila v pronajatých místnostech někdejšího Okresního podniku služeb na Husově náměstí č. p. 16 ( dnes sídlo firmy ASON).

Prvním ředitelem školy se po konkurzním řízení stal pan Petr Polesný, který po novém konkurzu v roce 1990 působil  ve funkci ředitele do konce roku 2005.Z rozhodnutí MNV na jaře 1990 dostala škola k užívání od 1. září budovu v Kollárově ulici č.p. 419. ta je od té doby soustavně zvelebována a vybavována s ohledem na potřeby jednotlivých oborů. Od 1. září podle zákona č. 171/1990 Sb. došlo ke změně názvu školy  a začala se psát  historie Základní umělecké školy.Od 1. ledna 1993 získala škola právní subjektivitu a prostřednictvím Školského úřadu Kolín je jejím zřizovatelem Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy České republiky. Škole se tak dostalo větší samostatnosti v rozhodování v oblasti hospodaření a personalistiky.

V jubilejním roce 1993 - 94 ( 15 let od zřízení školy) má škola 288 žáků, 12 učitelů a 2 správní zaměstnance. V hudebním oboru se vyučuje přípravná hudební nauka, hra na klavír,  housle, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, lesní roh a zpěv. Taneční obor má přípravné studium a studium I. stupně. Největší zastoupení má výtvarný obor, ve kterém žáci studují v přípravném oddělení a studiu I. a II. stupně. Za prvních 15 let své existence škola uspořádala 57 veřejných vystoupení žáků, 28 výstav prací výtvarného oboru, 12 koncertů učitelů hudebního oboru a 33 kulturních vystoupení k různým příležitostem.V roce 1995 se škola rozšířila o budovu divadla J. K. Tyla. Pro svou činnost ji užívá zejména školní pěvecký sbor vzniklý v roce 1994  a od roku 1996 také nový komorní smyčcový orchestr. Divadelní sál rozšířil možnosti školy o pořádání kulturních akcí, koncertů a přednášek. Od roku 2001 se stává zřizovatelem naší ZUŠ Krajský úřad Středočeského kraje.

V  školním roce 2013/14 pracuje ZUŠ ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém, má 560 žáků, 17 učitelů a 3 správní zaměstnance.

 

Chronologický seznam učitelů,

kteří působili na škole od roku 1978

 

Petr Polesný, ředitel, 1978 - 2006, kytara

Josef Pěnička, 1978 - 2011, housle

Sylva Kroužilová, 1978 - 1992, klavír, PHV

Vladimír Mládek, 1978 - 1981, trubka, akordeon

Elena Skuhravá, 1978 - 1979, klavír

Miluše Tomášková, 1978 - 1982, klavír, PHV

Hana Richterová, 1978 - 1980, výtvarný obor

Robert Mendl, 1979 - 1992, housle

Kateřina Hajdovská - Tlustá, 1979 - 1982, klavír, zpěv, PHV, HN

Jana Tomanová, 1979 - 1988, tanec

Marie Kundrumová, 1980 - 1998, klavír

Marie Mecnerová, 1980 - 1981, klavír

Jarmila Makovcová, 1980 - dosud, výtvarný obor

Jiří Niederle, 1981 - 1982, zobcová flétna

Milena Hačecká, 1982 - 1984, PHV, HN

Denisa Prouzová, 1982 - 1984, klavír

Jaroslav Košnář, 1983 - 1985, dechové nástroje, HN

Mária Müllerová, 1983 - 1987, klavír, PHV, HN

Hedvika Hartlová, 1984 - 1985, PHV, HN

Lenka Pospíšilová, 1985 -1986, výtvarný obor, literárně dramatický obor

Zuzana Poklopová, 1985 - 1986, klavír, PHV, HN

Josef Svatoš, 1985 - 1991, žestě

Jiří Hoskovec, 1986 - 1999, klarinet, zobcová flétna

Helena Pohořalá, 1986 - 1987, výtvarný obor

Svatopluk Šíp, 1986 - 1991, literárně dramatický obor

Ing. Miloslav Kohout, 1986 - 1987, korepetice

Karel Černý, 1987 - 1990, PHV, HN, zpěv

Lenka Malá - Hoskovcová, 1987 - dosud, klavír

Marie Švecová, 1988 - 1989, výtvarný obor

Jaroslava Kudrnová, 1988 - 1992, tanec

Galina Hůlová, 1989 - 1991, výtvarný obor

Dr. František Turecký, 1990 - 2000, zpěv, PHV, HN

Jaromír Picek, 1990 - 1992, korepetice

Rudolf  Ferbs, 1991 - 1993, literárně dramatický obor

Tomáš Charvát, 1991 - dosud, PHV, HN, žestě, zobcová flétna, sborový zpěv

Renata Pacálová, 1991 - 1995, výtvarný obor

Zdeňka Plotěná - Charvátová, 1991 - dosud, výtvarný obor

Eva Koberová - Petrásková, 1992 - dosud, moderní tanec

Monika Zouharová, 1993 - 1994, klavír

Eva Řezáčová, 1993 - 1994, korepetice

Daniela  Ženatá - Svatošová, 1993 - 2003, klavír, korepetice

Zuzana Hanilcová, 1995 - 96, výtvarný obor

Marie Bártová, 1996, výtvarný obor

Šárka Zvolánková, 1998 - 1999, klavír

Jan Synek, 1998  - 2001, PHV, HN, klavír, korepetice

Jan Drahota, 1998 - 2001, 2008 - 2013, HN, violoncello

Jana Kolomá, 1999 - dosud, klavír, korepetice

Iva Koberová, 1999 - 2000, výtvarný obor

Světlana Savilová, 1999 - 2000, klavír

Kateřina Součková, 1999 - 2000, výtvarný obor

Milan Červeňák, 1999 - 2006, PHV, HN, zobcová flétna, klarinet

Lucie Ulíková, 2000 - 2001, 2008 - dosud ,výtvarný obor

Martina Volvovičová, 2002 - 2005, výtvarný obor

Radka Prokopová, 2004 - 2009

Petr Moravec, 2006 -2007

Josef Lorenc, 2006 - 2010

Ivan Vyskočil, LDO, 2006 -2008

MgA. Ľubica Spurná, klavír, korepetice 2005 - 2016

Bc. Kristýna Drahotová, od prosince 2006 -2012

Karolína Drašarová - 2008 dosud, flétna

Bc. Helena Takáčová ,  2008 -2016, tanec

Petr Venkrbec , 2009 - dosud, elektronická hudba, zob. flétna, klarinet, saxofon

Tomáš Svoboda, 2009 - 2011,  dig. fotografie a animace

Mgr. Martina Přibylová, 2009 - dosud, korepetice, klavír

Anna Gordeeva, 2010 - dosud,tanec

Mgr. Martina Sasková, 2010 - dosud, housle

Václav Haláček, 2010 - dosud, klasická kytara, elektrická kytara

Róbert Rovina, 2010 - 2017, klasická kytara, elektrická kytara

Daniela Králová, 2011 - dosud, literárně dramatický obor

Matěj Havlíček, 2011 - dosud, basová kytara

Richard Hora, 2011 - dosud, trubka, lesní roh, pozoun, zobcová flétna

Adrian Ševeček, 2011 - dosud, bicí

Milan Novák, 2011 - dosud, klarinet, saxofon,zob. flétna

Bc. Veronika Kroupová - Landkammerová, 2012 - dosud, hudební teorie, sborový zpěv, klavír

Jan Kašpar - 2017 - dosud, kytara a souborová hra

Anna - Sofie Mojzešová, 2017 - klavír

 

Provozní zaměstnanci -

Věra Babuláková, 1990 - 2003,  hospodářka, účetní

Eva Koberová, 2003 -2008  hospodářka,účetní

Dagmar Badová, 1990 -  dosud, školnice

Bc. Helena Takáčová ,  2008 - 2016, ekonomka

Ing. Lenka Bohutínská, 2016, dosud, ekonomka

Věra Sýkorová, 2016, dosud, hospodářka, sekretářka

Dana Holoubková, 2012 - dosud - školnice Úvaly

Miroslav Holoubek, 2016 - dosud, školník