Hudební obor

Charakteristika hudebního oboru

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.
Každé studijní zaměření je složeno z povinných a volitelných předmětů, které vycházejí ze vzdělávacího obsahu hudebního oboru členěného z provázaných oblastí „Hudební interpretace a tvorba“ a „Recepce a reflexe hudby“.
Žák je ke studiu přijat na základě talentové přijímací zkoušky a rozhodnutí ředitele školy.

Všechny informace o oboru naleznete ve Školním vzdělávacím programu.

 

Výuka je rozdělena do tří stupňů:

 • přípravné studium (1 – 2 roky pro žáky od 5 -7 let)
 • základní studium I.stupně (1. – 7. ročník pro žáky od 7 let) 
 • základní studium II. stupně (1. – 4. ročník)

 

Studium probíhá v individuální, skupinové (2-3 žáci) a kolektivní výuce.

Místa výuky: Kollárova 419, 1016, Český Brod a Nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly

 

Studijní zaměření

 • Přípravné studium hudebního oboru - Karolína Drašarová, Veronika Kroupová

Studijní zaměření hra na klavír - Jana Kolomá, Martina Přibylová, Lenka Hoskovcová
                                                 - Veronika Kroupová (Úvaly)zus@kroupova.cz, Ľubica Spurná

 • Studijní zaměření hra na housle - Monika Kabíčková, Martina Sasková (Úvaly)
 • Studijní zaměření hra na violoncello - Jiří Čmugr
 • Studijní zaměření hra na kytaru - Róbert Rovina, Václav Haláček, Matěj Havlíček
 • Studijní zaměření hra na elektrickou kytaru - Róbert Rovina  mail@robertrovina.com, Václav Haláček
 • Studijní zaměření hra na basovou kytaru (baskytaru) - Matěj Havlíček
 • Studijní zaměření hra na zobcovou flétnu - Karolína Drašarová, Petr Venkrbec, Milan Novák, Richard Hora (Úvaly)
 • Studijní zaměření hra na příčnou flétnu - Karolína Drašarová karolinadrasarova@gmail.com, hudebninauka.drasarova@gmail.com 
 • Studijní zaměření hra na klarinet - Petr Venkrbec zastupce@zusceskybrod.cz, Milan Novák
 • Studijní zaměření hra na saxofon - Petr Venkrbec, Milan Novák
 • Studijní zaměření hra na trubku - Richard Hora
 • Studijní zaměření hra na lesní roh - Richard Hora
 • Studijní zaměření hra na tenor (baryton) - Richard Hora
 • Studijní zaměření hra na trombon - Richard Hora
 • Studijní zaměření hra na bicí nástroje (soupravu) - Adrian Ševeček
 • Studijní zaměření sólový zpěv - Blanka Svobodová
 • Studijní zaměření sborový zpěv - Tomáš Charvát, Veronika Kroupová
 • Studijní zaměření elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba - Petr Venkrbec 
 • Hudební teorie - Karolína Drašarová, Veronika Kroupová zus@kroupova.cz,Tomáš Charvát zus-c.brod@quick.cz hudebninauka.drasarova@gmail.com

 

Soubory školy

 • Smyčcový orchestr - Monika Kabíčková
 • Kytarový soubor - Róbert Rovina
 • Dechový soubor (Úvaly) - Richard Hora
 • Soubor bicích nástrojů - Adrian Ševeček
 • Jazz Band - Petr Venkrbec
 • Sborová oddělení - Tomáš Charvát, Veronika Kroupová