Úplata za vzdělávání 2021/2022

 

 

1.       Přípravná hudební výchova – pololetně 1.150 Kč, s poskytnutým nástrojem 1.450,- Kč

          Sborový zpěv  – pololetně 1.150 Kč

          Příp. dramatická výchova – pololetně 1.150 Kč

          Nepovinný předmět z jiného oboru - pololetně + 600,- Kč

 

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu

…………………………………………………………………………………………………………...........................

 2.       Skupinové vyučování  – pololetně 1.150 Kč, s poskytnutým nástrojem 1.450,- Kč

            Pěvecká hlasová výchova

            Dramatická výchova

            Hra na zobcovou flétnu

            Hra na kytaru

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

…………………………………………………………………………………………………………

3.      Individuální vyučování  – pololetně 1.550,- Kč, s poskytnutým nástrojem 1.850,- Kč

           Pěvecká hlasová výchova

           Hra na hudební nástroj

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

…………………………………………………………………………………………………………..

4.    Výtvarný obor - plošná tvorba – pololetně 1.250 Kč

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

…………………………………………………………………………………………………………….............................

5.    Taneční obor – pololetně 1.200 Kč

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Číslo bankovního účtu ZUŠ

KB, pobočka Český Brod

92 95 24 02 47 / 0100