Úplata za vzdělávání 2023/2024

 

1.       Přípravná hudební výchova – pololetně 1.350 Kč, s poskytnutým nástrojem + 300 - 500,- Kč dle typu nástroje

          Sborový zpěv  – pololetně 1.350 Kč

          Nepovinný předmět z jiného oboru - pololetně + 800,- Kč

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu

…………………………………………………………………………………………………………...........................

 2.       Skupinové vyučování  – pololetně 1.350 Kč, s poskytnutým nástrojem + 300 - 500,- Kč dle typu nástroje

            Pěvecká hlasová výchova

            Hra na zobcovou flétnu, dechový nástroj

            Hra na kytaru

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

…………………………………………………………………………………………………………

3.      Individuální vyučování  – pololetně 1.750,- Kč, s poskytnutým nástrojem + 300 - 500,- Kč dle typu nástroje

           Pěvecká hlasová výchova

           Hra na hudební nástroj individuální

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

…………………………………………………………………………………………………………..

4.    Výtvarný obor - plošná tvorba – pololetně 1.450 Kč

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

…………………………………………………………………………………………………………….............................

5.    Taneční obor – pololetně 1.400 Kč

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

……………………………………………………………………………………………………………

 6. Literárně dramatický obor

            Příp. dramatická výchova – pololetně 1.350 Kč

            Dramatická výchova – Dramatická průprava 1350,- Kč

            Dramatická výchova – Dramatika a slovesnost 1450,- Kč

            Dramatická výchova – Divadelní tvorba 1450,- Kč

Žáci starší 18 let studující pouze střední nebo vyšší odbornou školu – na každý rok doloží potvrzení příslušné školy o studiu.

………………………………………………………………………………………………….

Informaci o platbě úplaty zasíláme emailem, je v žákovské knížce včetně variabilního symbolu, který je ke každé jednotlivé platbě přiřazen.

Číslo bankovního účtu ZUŠ

KB, pobočka Český Brod

92 95 24 02 47 / 0100