Granty a parnerské spolupráce

Projekt KAP - mentoring
 
Projekt "Sdílené radosti a strasti škol III. - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Smlouva o partnerství  - Základní umělecká škola, Český Brod a Město Český Brod:
- program rozvoje venkova prostřednictvím strategického programu LEADER v rámci MAS Regionu Pošembeří:
- akce "Kino Svět - kultura do města zpět" od roku 2012, doba trvání 10 let
 
- ROP SČ - "Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě" - 2014, přebudování prostor kina Svět v Českém Brodě na multifunkčníkulturní a společenské centrum
 
- projekt "Přívětivý Český Brod" - klíčová aktivita "Kampaň Světový den bez tabáku" 31. 5.2011
 
Dohoda o partnerství - Město Úvaly a Základní umělecká škola, Český Brod v rámci ROP NUTS II., 2011
"Rekonstrukce objektu č.p. 65, Úvaly
 
Smlouva o partnerství - Základní umělecká škola, Český Brod a Římskokatolická farnost Český Brod
- program LEADER v rámci MAS Regionu Pošembeří "Vybavení komunitního centra" od 14. 9. 2011
 
Dohoda o partnerství  - Klub rodičů a přátel mateřské školy Letadýlko a Základní umělecká škola, Český Brod
- program LEADER v rámci MAS Region Pošembeří - "Inspirativní prostředí pro děti v MŠ Kollárova" od 3. 5. 2011
 
Dohoda o partnerství Základní umělecká škola, Český Brod a OS na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři
- program LEADER v rámci MAS Region Pošembeří "Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie a obnovení kulturních tradic ve Lstiboři" od 27. 4. 2011