Taneční obor

Charakteristika oboru

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzí smysl pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností člověka. Tanec vede žáky ke správnému držení těla a zdokonalení pohybové techniky. Současně podporuje a prohlubuje u žáků citlivost, vnímavost sebe sama a svého okolí. Rozvíjí představivost, tvořivost, hudební a prostorové cítění. Učí žáky pracovat v kolektivu.
Taneční obor poskytuje žákovi podle míry jeho schopností základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v zájmových tanečních souborech, nebo v povolání, pro která je pohyb a hudební cítění předpokladem. Připravuje žáka po odborné stránce k dalšímu studiu na školách s uměleckým či pedagogickým zaměřením.

 

Všechny informace o oboru naleznete ve Školním vzdělávacím programu.

Výuka je rozdělena do tří stupňů:

  • přípravné studium (1 – 2 roky pro žáky od 5 -7 let)
  • základní studium I.stupně (1. – 7. ročník pro žáky od 7 let)
  • základní studium II. stupně (1. – 4. ročník)

 

Stupně tvoří jednotlivé vyučovací skupiny, které mají oddělenou výuku.
Skupinu tvoří 5 – 15 žáků.

 

Informace o našich vystoupeních naleznete zde:  Představení 

                                                                      Fotogalerie