Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2018 - 2019

 

 Předběžná přihláška ke studiu:

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku ke studiu, která je na webu školy. 

https://jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k262

- vyplněním přihlášky nam dáváte možnost přípravy zkoušky,

velice důležitým údajem je pro nás vaše emailová adresa, nevyplňujte rodné číslo dítěte

 
 

ředitel školy vyhlašuje

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

na školní rok 2018 - 2019 pro města Český Brod a Úvaly

 

Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání probíhá min. 1 – 3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové

a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava.

Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“

 

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku ke studiu, která je na webu školy.

https://jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k262

  • - u vybraných oborů je nutná rezervace času a dne zkoušky na webu školy

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru, Kollárova č. 419

25. a 31. 5. od 14.00 - 17.00 h., 16.00 -17.00 h.

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

přijímací kriteria do VO

 

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru, Kollárova č. 419,

20. 6. od 14.00 - 17.00 h.

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

- přípravná taneční výchova, současný scénický tanec (hlavní obor), klasický tanec (hlavní obor)

přijímací kritéria do TO

 

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru -

30. 5. Český Brod, Kollárova 1016, od 15.00 – 16.00 h.

31. 5. Úvaly, Riegerova č. 65, od 15.00 – 16.00 h.

- sebou pohodlné oblečení umožňující pohyb

přijímací kritéria do LDO

 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru,

15. 6. Úvaly, Riegerova č. 65, 13.00 - 18.00 h.

 12. 6. Český Brod, Kollárova 1016, divadlo J. K. Tyla od 13.00 - 18.00 h.

- přípravná hudební výchova, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon,

klavír, housle, violoncello, kytara – klasická, elektrofonická, basová,

sólový zpěv, sborový zpěv, bicí, elektronické zpracování hudby, trubka, lesní roh, pozoun

 

- přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č.71/2005 Sb.

- případné dotazy zasílejte emailem nebo volejte na 321/622170 nebo 602/270065

- přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- o kladném výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem

- v případě kladného vyrozumění o přijetí ke studiu žáků se zaměřením hra na dechový nástroj, sólový a sborový zpěv doloží nejpozději před zahájením výuky zákonní zástupci lékařské potvrzení o způsobilosti studia daného předmětu s textem:“ žák ......... je schopen studia ZUŠ tanečního oboru, nebo hry na dechový nástroj, bez zdravotního omezení“

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- o záporném výsledku talentové zkoušky budete vyrozuměni emailem, který jste uvedli v předběžné přihlášce

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

Nabízíme rodičům, tátům , maminkám, studentům a všem odrostlejším milovníkům hudebního umění,

členství v pěveckém sboru Vox Bohemica. (ukázky z naší práce)

Stačí se nebát, trpělivě chodit na zkoušky a účastnit se společného muzicírování se sborem, který pracuje již 20 let.

Zkouška probíhá každý čtvrtek od 18.00 - 20.00 v budově Kollárova 1016 - Divadlo J. K. Tyla Český Brod

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

zus-c.brod@quick.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65