Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2024 - 2025

 

ředitel školy vyhlašuje

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

na školní rok 2024-2025

 

Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů (hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický),

dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové

a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením.

K talentovým zkouškám není nutná příprava.

Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“

 

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit přihlášku ke studiu, která je na webu školy a rezervovat si termín zkoušky.

 

E-přihláška

 

- výsledek talentové zkoušky, bude uveden v odkazu v emailu, který obdržíte jako potvrzení po odeslání přihlášky,

- uchazeče přijímáme pouze do počtu uvolněných míst ke studiu v jednotlivých třídách,

- vše důležité si řekneme u zkoušek

- v případě přijetí ke studiu obdržíte do vašeho emailu přihlašovací údaje do žákovské knížky a údaje k platbě ke studiu

- pokud nebudete úspěšní, nenechte se odradit a přijďte ke zkouškám za rok

 

Před absolvováním zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů.

 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru

27. 5.  a 10. 6. v budově Kollárova 1016 (divadlo J. K. Tyla), Český Brod

18. 6. v budově Smetanova 203, Úvaly

Přijímací komise Vám doporučí studijní zaměření, nástroj, nevažte se jen na konkrétní místo studia a jeden nástroj.

přijímací kriteria HO

 …

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru,

30.5. 6. a 6. 6. v budově Kollárova 419, Český Brod

přijímací kritéria VO

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru,

20. 5. a 4. 6. v budově Kollárova 1016 (divadlo), Český Brod

 přijímací kritéria LDO 

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru

17. 6. v budově Kollárova 419, Český Brod

přijímací kritéria TO

 

 

Další informace o podmínkách talentových zkoušek a studiu na naší škole získáte na webu:

www.zusceskybrod.cz

 

přihlášky je nutno vyplnit elektronicky včetně rezervace času a dne zkoušky

 

E-přihláška

 

- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz

Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

V Českém Brodě dne 12. 4. 2024

 

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- výsledek talentové zkoušky bude uveden na začátku měsíce červenec v odkazu v emailu, který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

 

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

charvat@zusceskybrod.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65