Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2022 - 2023

 

ředitel školy vyhlašuje

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

na školní rok 2022-2023

 

Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové

a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava.

 

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit přihlášku ke studiu, která je na webu školy a rezervovat si termín zkoušky.

E-přihláška k vyplnění, včetně rezervace termínu zkoušky.

 

Před absolvování zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů.

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru,

26. 5. (a 27. 5.) vždy od 14.00 h. po hodinových intervalech ve skupinách po 5 dětech

Český Brod, Kollárova č. 419

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

Přijímací kritéria výtvarného oboru 

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru,

 22. 6. od 14.00 h., po skupinkách co 20 minut

Český Brod, Kollárova, zadní vchod do Sokolovny, vedle hotelu Apeyron

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

Přijímací kritéria tanečního oboru 

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru,

1. 6. od 14.00 h. a 15.00 h.

Český Brod, Kollárova 1016, budova divadla J. K. Tyla

- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech

 Přijímací kritéria literárně dramatického oboru 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru,

- zkoušku je možné vykonat v jakémkoliv uvedeném termínu a místě,

místo zkoušky neurčuje místo studia

30. 5. a 13. 6. od 14.00 h. s registrací času

Český Brod, Kollárova 1016, divadlo J. K. Tyla

a

7. 6. od 14.00 h. s registrací času

Úvaly, č.65, spodní učebna

- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech

Přijímací kritéria hudebního oboru

-  přihlášky je nutno vyplnit elektronicky včetně rezervace času a dne zkoušky

- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz

 

Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

 

V Českém Brodě dne 27. 4. 2022

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- výsledek talentové zkoušky bude uveden na začátku měsíce červenec v odkazu v emailu, který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

 

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

charvat@zusceskybrod.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65