Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2021 - 2022

 

ředitel školy vyhlašuje

na školní rok 2021-2022, II. pololetí pro města Český Brod a Úvaly

Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové

a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava.

Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“

 

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit přihlášku ke studiu, která je na webu školy a rezervovat si termín zkoušky.

E-přihláška k vyplnění, včetně rezervace termínu zkoušky.

 

Před absolvování zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů.

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění.

 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru,

3. 2. od 16.00 h. s registrací času

Český Brod, Kollárova 1016, divadlo J. K. Tyla

- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech

Přijímací kritéria pro hudební obor

 …

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru,

3. 2. vždy od 16.30 h. po hodinových intervalech ve skupinách po 5 dětech

Český Brod, Kollárova č. 419

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

 Přijímací kritéria pro výtvarný obor

...

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru,

3. 2. od 16.30 h.

Český Brod, Kollárova, zadní vchod do Sokolovny, vedle hotelu Apeyron

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

 Přijímací kritéria pro taneční obor 

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru,

2. 2. od 17.00 h.

Český Brod, Kollárova 1016, budova divadla J. K. Tyla

- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech

Přijímací kritéria pro LDO obor

-  přihlášky je nutno vyplnit elektronicky včetně rezervace času a dne zkoušky

 

- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz

 

Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

 

V Českém Brodě dne 19.1. 2022

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- o kladném výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem

 

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- o záporném výsledku talentové zkoušky budete vyrozuměni emailem, který jste uvedli v předběžné přihlášce

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

Nabízíme rodičům, tátům , maminkám, studentům a všem odrostlejším milovníkům hudebního umění,

členství v pěveckém sboru Vox Bohemica. (ukázky z naší práce)

Stačí se nebát, trpělivě chodit na zkoušky a účastnit se společného muzicírování se sborem, který pracuje již 20 let.

Zkouška probíhá každý čtvrtek od 18.00 - 20.00 v budově Kollárova 1016 - Divadlo J. K. Tyla Český Brod

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

charvat@zusceskybrod.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65