Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2022 - 2023

 

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ředitel školy vyhlašuje

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

na školní rok 2022-2023 pro II. pololetí.

Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové

a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava.

Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“

 

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit přihlášku ke studiu, která je na webu školy a rezervovat si termín zkoušky.

 

 E-přihláška s registrací 

 

- výsledek talentové zkoušky, bude uveden v odkazu v emailu, který obdržíte jako potvrzení po odeslání přihlášky,

- uchazeče přijímáme pouze do počtu uvolněných míst ke studiu,

- vše důležité si řekneme u zkoušek

- v případě přijetí ke studiu obdržíte do vašeho emailu přihlašovací údaje do žákovské knížky a údaje k platbě ke studiu

- pokud nebudete úspěšní, nenechte se odradit a přijďte ke zkouškám za rok

 

Před absolvování zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů.

 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru, jen vybraná studijní zaměření

1. 2. 2023 od 16.30 v budově Kollárova 419, Český Brod

Přijímací kritéria pro hudební obor – na webu školy

Přijímací kritéria hudebního oboru

 …

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru,

2. 2. 2023 od 17.00 v budově Kollárova 419, Český Brod

Přijímací kritéria pro výtvarný obor – na webu školy

Přijímací kritéria výtvarného oboru 

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru,

1. 2. 2023 od 14.00, Kollárova 1016 (divadlo), Český Brod

Přijímací kritéria pro LDO obor – na webu školy

Přijímací kritéria literárně dramatického oboru

 

Další informace o podmínkách talentových zkoušek a studiu na naší škole získáte na webu:

www.zusceskybrod.cz

 

-  přihlášky je nutno vyplnit elektronicky včetně rezervace času a dne zkoušky

- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz

 

Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

 

V Českém Brodě dne 17.1. 2023

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- výsledek talentové zkoušky bude uveden na začátku měsíce červenec v odkazu v emailu, který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

 

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

charvat@zusceskybrod.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65