Talentové přijímací zkoušky

27.05.2020 16:58

Ředitel Základní umělecké školy, Český Brod vyhlašuje termíny 

talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021 -viz odkaz