Informace

   

O společnosti:  Výběr ze stanov

- sdružení rodičů, žáků a přátel ZUŠ Český Brod,

- tato společnost svojí činností podporuje ZUŠ Český Brod

 

Společnost Vox Bohemicalis

IČO 61882364

Adresa společnosti - Sportovní 1018, Český Brod, 282 02

Kontaktní informace -

předseda společnosti - ing. Aleš Kašpar - tel. 737273868

místopředseda - Vladimíra Hybešová

revizor - MUDr. Magdalena Blažková

členové rady -

 Irena Kuklová

Ing. Iva Zadáková

 

 Členský poplatek na školní rok :

- pěvecký sbor -  1000,- Kč  -(koncertní oddělení)

- výtvarný obor - 500,- Kč -

- hudební obor -  200,- Kč -

- taneční obor -  400,- Kč -

- literárně - dramatický obor - 200,- Kč

 

- při platbě poplatku uveďte do variabilního symbolu  osobní číslo Vašeho syna/ dcery, které jste použili při platbě školného do ZUŠ

- osobní čísla jsou vázána na konkrétního učitele a tím se zajistí přesné určení, kterému oboru nebo třídě suma patří

- prosím neuvádějte při platbách rodná čísla jako var. symbol !!!!!!

!!! Splatnost poplatku je vždy ke konci měsíce září na účet Společnosti Vox Bohemicalis u :

KB číslo 92 92 21 02 37/0100,

variabilní číslo je osobní číslo dítěte !!

 

Členský poplatek  je možné uhradit také pomocí prokázaného sponzorství Společnosti v pětinásobku členského poplatku.

 

 

 

 

Plánované akce         

Proběhlé akce          

Stanovy společnosti             

Foto  

Repertoár          

Audio             

Video