Ferman akcí

25.03.2017 14:31

Plánované akce do konce pololetí 2016/2017.

 

22.4.2017 - DAMU projekt pro žáky 7. až 9. tříd

13.5.2017 - DS Očka - O dračím vejci, Oslavy města Český Brod 10:40 (sraz v 9h+generální zkouška)

16.5.2017 - DS Očka - O dračím vejci, MŠ Kollárova 

27.5..2017 - Soustředění - generální zkoušky - všechny skupiny (14:00 - 10:00)

29.5.2017 - Večer sólových výstupů 18:00

 4.6.2017  Generlní soustředění absolventek

 5.6.2017 - Večer s divadlem 17:30 (vystoupení DS Naruby, DS Očka a DS He&He - skupiny představí projekty, na kterých pracují) 17:30

 7.6.2017  - Absolventský večer 18:00

12. - 15.6. odpadá výuka LDO na všech pobočkách

26.6.2017 - vystoupení úvalské skupiny Dneska nehrajem a dalších. (upřesníme) 17:30