Přednáška PhDr. Anežky Janátové

14.01.2014 18:00
Dne 14. 1. od 18.00 hodin se koná přednáška PhDr. Anežky Janátové "Školní zralost a další podmínky k úspěšnému vzdělávání dětí".
Místem konání je Kavárna U Madony. Akce je pořádána ve spolupráci se Základní školou Purkrabka, Škvorec.