Zahájení školního roku jednotlivých učitelů a oborů

27.08.2019 09:37

Zahájení školního roku jednotlivých učitelů

 

Účast všech žáků nutná, domluva rozvrhu!!!

Na zahajovací schůzce, předloží žáci

zdravotní potvrzení (dechové nástroje a tanec)

 

 

Hudební obor

Zahajovací schůzka nově přijatých žáků - informace o studiu pro rodiče

3. 9. Český Brod – Kollárova 1016 – divadlo, sál od 15.00 h.

4. 9. Riegerova č. 65, Úvaly – v učebně hudební nauky, Úvaly – 15.00 h.

 

Žáci začínají své studium dle školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Součástí studia jsou předměty individuální, teoretické a praktické, které jsou pro každého z žáků povinné. Pro všechny žáky od PHV až 2. roč. I. stup. sborový zpěv, od 6 let hudební nauka (značeno PHV nebo HN), pro hrající žáky ještě výuka hry na nástroj ve skupině. Výuka probíhá 1- 3x v týdnu v odpoledních hodinách.

 

Hudební nauka (hudební teorie a sborový zpěv) – nehrající žáci hudebního oboru studující přípravnou hudební výchovu (studijní plán PHV b) v praktické a teoretické části (děti 5- leté pouze v praktické části sborový zpěv) nastupují ke studiu dle rozpisu skupin PHV, součástí výuky hudební teorie je pro žáky PHV, 1., 2. roč. /I. stupně povinný sborový zpěv – viz rozpis skupin - bude zveřejněn na koci měsíce srpna. Pro výuku teoretické části PHV a HN si budou děti kupovat pracovní sešity, nákup s množstevní slevou zajistí škola a proti částce vydá učitel HN.

 

Český Brod  - uč. K. Pohnánová - výuku hudební nauky zahajujeme v týdnu od 9. 9. dle rozvrhu v budově Kollárova 419. S rozpisem skupin vás seznámí učitel hlavního oboru na zahajovací schůzce. Sborový zpěv PHV a dál v budově Kollárova 1016 – Divadlo J. K. Tyla od 14. 9., do budov není volný vstup, žáci čekají před budovou a jsou přebíráni učitelem předmětu

 

Sborový zpěv – uč. Tomáš Charvát – výuka probíhá vždy v pátek, zahajujeme 14. 9. od 13.00 h. v budově Kollárova 1016, PHV od 13.00 – 13.45, 1. a 2. roč. 13.50 -14.50, koncertní části sboru jako každý rok

 

Úvaly – uč. Jan Kašpar, PHV, HN a sborový zpěv, zahájení výuky v týdnu od 9. 9., výuka probíhá v č. p. 65 – Riegerova ul.. S rozpisem skupin vás seznámí učitel hlavního oboru na zahajovací schůzce.

 

Hrající žáci budou seznámeni s rozvrhem individuální výuky na zahajovací schůzce učitelem hlavního oboru – viz rozpis zahajovací schůzky jednotlivých učitelů. Prosím dostavte se na čas, je potřeba domluvit, kdy vaše dítě bude chodit na hodinu hry na nástroj. Upozorňuji, že každý z učitelů učí jiné dny a je potřeba se tedy přizpůsobit jeho rozvrhu! Nové děti hrající na dechový nástroj a tanečníci doloží učiteli na zahajovací schůzce lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte hrát na dechový nástroj, bez potvrzení nebude zahájeno vzdělávání!! Jméno vašeho vyučujícího hry na nástroj je uvedeno na dokladu k platbě úplaty za vzdělávání. Platbu úplaty prosím uhraďte nejpozději do termínu splatnosti 15. 8.. Pokud úhrada nebude provedena do tohoto termínu počítáme s tím, že o studium nemáte zájem a budete nahrazeni žákem, který nebyl přijat z kapacitních důvodů. Pokud nechcete k výuce nastoupit, sdělte nám tuto skutečnost na email zus-c.brod@quick.cz.

 

klavír - L. Hoskovcová  -  4. 9. od 13.00 – 16.00 h. – divadlo, spodní třída, Kollárova 1016

             J. Kolomá – 4. 9. - 17.00 h. – divadlo sál, pro ČB i Úvaly, Kollárova 1016

             M. Přibylová – 5. 9. – 14.00 – 16.00 h., divadlo, horní třída, Kollárova 1016

             A. M. Mojzešová  – 5. 9. – 15.00 -17,00 h., Úvaly

 

smyčcové nástroje – M. Kabíčková  5. 9. od 15.00 – 17.00 h., hl. budova, houslová třída, Kollárova 419

                                   M. Sasková 5. 9. od 15.00 – 17.00 h., Úvaly, Riegerova

                                   J. Čmugr – 6. 9. od 15.00 h., budova Kollárova 419

 

 

dechové nástroje –  K. Pohnánová  5. 9. od 16.00-17,00 h., hl. budova ,HN

                                  Marek Buble  - 3. 9. od 13.00-16.00 h., hl. budova ČB                 

                                  M. Novák – 5. 9. od 14.00-17.00 h., hl. budova

                                  R. Hora – 6. 9. od 15.00-17,00 h., Úvaly

 

kytara – V. Haláček  4. 9. od 17.00 h., Č.B.,houslová třída Kollárova 419,

                                   5. 9. od 17.00 h., Úvaly, Riegerova

                Jan Kašpar   4. 9. od 16.00 h., divadlo

                M. Havlíček – 5. 9. od 16.00-17,00 h., učebna Sokolovna

 

bicí – Vítězslav Patočka – 5. 9. 15.00-17,00 h., budova Riegerova č. 65, Úvaly

 

zpěv - B. Svobodová 5. 9. od 16.00 – 17.00 h., divadlo, uč.č. 3

  

sborový zpěv -   T. Charvát - Český Brod:

                            - nejmenší děti PHV výuka od 13. 9. od 13.00 – 13.45 h.- divadlo,

                               1. a 2. ročník od 14.00 – 14.50 h. – divadlo

                                Koncertní sborová přípravka 15,00-15,45 h - divadlo

                            - koncertní sbor Čt 12. 9. 2019 18.00 – 20.00 h.

 

 

Výtvarný obor –

Jarmila Makovcová    4. 9.  od 14,00 do 16,00 hod učebna č. 6, hlavní budova ZUŠ

Lucie Ulíková              4. 9.  od 14,00 do 16,00 hod učebna č. 6, hlavní budova ZUŠ

Zdena Charvátová     4. 9.  od 14,00 do 16,00 hod učebna č. 4, hlavní budova ZUŠ

 

Taneční obor –

Mgr. Anna Gordeeva    5. 9. od 14,00 do 16,00 hod taneční sál, hlavní budova ZUŠ

Mgr. Eva Petrásková     5. 9. od 14,00 do 16,00 hod taneční sál, hlavní budova ZUŠ

Noví žáci si přinesou potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Literárně dramatický obor –

Český Brod 4. 9. od 14.30 divadlo, sál

Úvaly 3.9. od 16.00, č.65 spodní třída