Zahajovací schůzky a domluva rozvrhu

31.08.2023 08:45

Zahájení školního roku jednotlivých učitelů hudebního oboru

 

Účast všech žáků nutná, domluva rozvrhu!!!

 

Hudební obor

Gratulujeme k přijetí a těšíme se na spolupráci.

Zahajovací schůzka hudebního oboru - informace o studiu pro rodiče nově přijatých žáků s ředitelem školy 4. 9. Český Brod – Kollárova 1016 – divadlo, sál od 16.00 – 16.45h..

 

Pokud jste obdrželi informaci o přijetí ke studiu, zašleme vám přihlašovací údaje do žákovské knížky.

V tuto chvíli nejsou v ŽK zatím žádné informace, to se změní v období přípravného týdne, kdy budou naši učitelé tvořit rozvrhy kolektivních předmětů například hudební nauky, sboru, souborů…atd..

 

Den a čas výuky hry na nástroje si domluvíte na organizační schůzce s třídním učitelem viz údaje k platbě úplaty. Podklad k platbě úplaty za vzdělávání za I. pololetí školního roku 23/24. vám zašleme současně s přístupem do ŽK, termín splatnosti je stanoven na 15.8..

    Pokud není úplata do termínu uhrazena, nepočítáme s tím, že ke studiu nastoupíte. Po tomto termínu začínáme pracovat na rozvrzích, dříve vám nejsme schopni o rozvrhu podávat informace. Pokud ke studiu nechcete nastoupit, dejte nám to prosím vědět emailem, abychom za vás mohli přijmout náhradníka.

 

Žáci začínají své studium dle školního vzdělávacího plánu.

Součástí studia jsou předměty individuální, teoretické a praktické, které jsou pro každého z žáků povinné. Výuka probíhá 1- 3x v týdnu v odpoledních hodinách.

 

Praktická hudební výchova (sbor) – probíhá v PHV 1/0 a 2/0 a dále pak v ročnících 1. – 2./I.

PHV teoretická probíhá v ročníku 2/0.

Hudební nauka začíná v ročníku 3. – 7./I.

Část těchto informací je pro vás v tomto okamžiku nepřehledná a těžko se vysvětluje, proto je potřeba přijít na zahajovací schůzku 4. 9. s ředitelem a pak na domluvy rozvrhu s třídním učitelem.

Nehrající žáci hudebního oboru studující přípravnou hudební výchovu (studijní plán PHV b) v praktické PHV nastupují ke studiu dle rozpisu skupin PHV, viz rozpis skupin bude zveřejněn na koci měsíce srpna.

Hrající žáci budou seznámeni s rozvrhem individuální výuky na zahajovací schůzce učitelem hlavního oboru – viz rozpis zahajovací schůzky jednotlivých učitelů. Prosím dostavte se na čas, je potřeba domluvit, kdy vaše dítě bude chodit na hodinu hry na nástroj. Upozorňuji, že každý z učitelů učí jiné dny a je potřeba se tedy přizpůsobit jeho rozvrhu! Jméno vašeho vyučujícího hry na nástroj je uvedeno na dokladu k platbě úplaty za vzdělávání. Platbu úplaty prosím uhraďte nejpozději do termínu splatnosti 15. 8.. Pokud úhrada nebude provedena do tohoto termínu počítáme s tím, že o studium nemáte zájem a budete nahrazeni žákem, který nebyl přijat z kapacitních důvodů. Pokud nechcete k výuce nastoupit, sdělte nám tuto skutečnost na email charvat@zusceskybrod.cz.

 

Výuka hudebního oboru v Úvalech probíhá nově v budově Smetanova 203.

 

klavír - L. Hoskovcová  -  5. 9. od 13.00 – 16.00 h. – divadlo, spodní třída, Kollárova 1016

             J. Kolomá – 6. 9. - 17.00 h. – divadlo sál, Kollárova 1016

             M. Přibylová – 5. 9. – 14.00 – 16.00 h., divadlo, horní třída, Kollárova 1016

             A. M. Mojzešová  – 6. 9. – 16.00- 17.00 h., Úvaly, Smetanova 203

             I. Mottlová – 6. 9. – 16.00 h. divadlo, uč.3, Kollárova 1016

 

smyčcové nástroje – M. Kabíčková  5. 9. od 16.00 – 18.00 h., hl. budova, houslová třída, Kollárova 419

                                   M. Sasková 7. 9. od 16.00 – 17.00 h., Úvaly, Smetanova 203

                                   J. Čmugr – 7. 9. od 16.30 h., budova Kollárova 419

 

 dechové nástroje – K. Pohnánová  - 4. 9. od 15.00-16.00 h., hl. budova ,HN

                                  M. Buble - 5. 9. od 14.00-16.00 h., hl. budova, šatna TO              

                                  M. Novák – 4. 9. od 17.00-18.00 h., hl. budova

                                  R. Hora – 5.9. od 15.00 hl. budova, ČB

                                                   8. 9. od 15.00 h., Úvaly, Smetanova 203

 

kytara – V. Haláček  6. 9. od 17.00 h., Č.B.,houslová třída Kollárova 419,

                                   5. 9. od 17.00 h., Úvaly, Smetanova 203

                M. Havlíček – 4. 9. od 15.30 h., učebna sokolovna

                S. Falář - 5. 9. od 18.00 h., učebna sokolovna

                                6.9. od 18.00 h., učebna, Smetanova 203

                J. Kašpar - kytary 5. 9. od 16.00-17.00 h., divadlo

                               -  praktická a teoretická hud. výchova a sborový zpěv Úvaly, začíná v týdnu od 11.9.

 

bicí – V. Patočka – 6. 9. 17.00 h., budova Smetanova, Úvaly

 

zpěv - B. Svobodová 7. 9. od 16.00 – 17.00 h., divadlo č. 3

  

praktická hud. výchova a sborový zpěv  - T. Charvát - Český Brod:

výuka začíná dle rozpisu skupin od 15. 9.:

                            - nejmenší děti PHV výuka od 13.00 – 13.45 h.- divadlo,

                             -  1. a 2. ročník od 14.00 – 14.45 h. – divadlo

                             - koncertní přípravka 15.00 – 15.45

                            - koncertní sbor Čt 18.00 – 20.00 h. od 7.9.

                              

 Literárně dramatický obor – Daniela Šulc Králová    4. 9., od 15.00 – 16.00, divadlo sál

 

Taneční obor – E. Petrásková, D. Minaříková, V. Javůrek  5. 9., 14.00-16.00,  taneční sál ZUŠ   

 

Výtvarný obor – L. Ulíková, J. Makovcová, Z. Charvátová 5. 9. od  14.00 - 17.00, v učebnách VO (oprava času)

              

V případě nejasností nás kontaktujte – charvat@zusceskybrod.cz, 321622170, 602270065